hand nail

today's nail… 

 

IMG_2572.JPG

シンプルnail

 

colorは一番シンプルなピンクパール 

ランダムに色んなカラーのストーンを 

のせて少しの個性を♡ 

 

ランダム置きが最近ブーム♡ 

 

ayaka