hand nail

today's nail

 

IMG_4979.JPG

Christmas nail * 

 

控えめなChristmasがテーマ

treeはスターはもちろんのせるけど 

ストーンはランダムに少しだけ。 

 カラーもクリア感を残して。

 

eventnailも楽しい季節♡ 

 

ayaka